Подари си с/мисъл

Онлайн магазин за Еко бутилки и термоси за вода Dopper

Сертифкатът Cradle to Cradle на бутилките Dopper

Вероятно сте забелязали, че бутилките на Dopper са със сертифкат Cradle to Cradle. Какво означава той? Cradle to Cradle Certified® е световно признат сертификат. Гарантира, че продуктите са по-безопасни и по-устойчиви. Гарантира, че продуктите са създадени за кръговата икономика.

Дизайнери, производители и марки по целия свят разчитат на сертифицирания стандарт Cradle to Cradle™. Той е гаранция за дизайн и производство на продукти с положително въздействие върху хората и планетата. Все по-голям брой марки, компании и организации признават Cradle to Cradle Certified® като предпочитан продуктов стандарт за отговорни решения за покупка.

Принципите на Cradle to Cradle®, установени от Уилям Макдоноу и д -р Майкъл Браунгарт, са валидни и днес. Стандартните изисквания се разработват чрез процес на ангажиране на заинтересованите страни с участието на технически експерти, лидери на пазара и обществеността.

За да получат сертификат, продуктите се оценяват за екологични и социални резултати в пет категории за устойчивост:
– здравина на материалите
– повторна употреба на материалите
– възобновяема енергия и управление на въглерода
– управление на водите
– социална справедливост.
За всяка категория продукт се дава ниво на постижение (бронз, сребро, злато, платина). Стандартът насърчава непрекъснатото усъвършенстване с течение на времето, като връчва сертификат въз основа на възходящи нива на постижения и изисква подновяване на сертификацията на всеки две години.

Ако искате да научите повече, посетете саайта – https://www.c2ccertified.org/